İPTAL İADE KOŞULLARI

                                2N İNOVASYON ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAZILIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hizmet Sözleşmesi’nde belirtilen hizmeti satın alan (“Müşteri2N İnovasyon Araştırma Geliştirme
Yazılım ve Tic. Ltd. Şti. ‘den (“2N İnovasyon”) satın alacağı ürünlerin (yazılım yıllık kullanımı, yazılım
desteği vb.) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa kullanıcı adı ve şifreleri verildikten
itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde 2N
İnovasyon’na faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve yazılımı kullanılmamış olması
şarttır.
Bu hakkın kullanılması halinde üçüncü kişiye veya Müşteri ye teslim edilen ürünün 2N İnovasyon‘a
gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin
ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Müşteri’ye iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV
ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmez.
Yazılım ürünlerinde, 2N İnovasyon sipariş ödemesi sonrası tüketici hakları yasası gereği herhangi bir
sebep belirterek/belirtmeyerek cayma hakkı kullanımına dolayısı ile lisans iptali ve ücret geri
ödemesine tabi değildir (Lisans/kullanım alındıktan sonra cayma hakkı kullanılamaz).
İlgili tüketici hakları yasası maddesi (Cayma Hakkı Madde 8): Elektronik ortamda anında ifa edilen
hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına
ilişkin hükümlere tabi değildir.
2N İnovasyon tarafından elektronik ortamda müşterilerine teslim edilen bir hizmet/yazılım olduğu
için fiziksel olarak iadesi mümkün değildir. Müşteriler yazılıma bir kez sahip olduklarında yazılımın
kopyasını 2N İnovasyo’un bilgisi dışında saklayabilecekleri için fiziksel bir iade dolayısı ile cayma hakkı
söz konusu olamaz.
Sipariş veren tüm müşteriler yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. 2N İnovasyon, tüm
müşterilerine sipariş vermeden önce sitelerindeki ilgili linkleri takip ederek yazılımlarının demolarına
erişmelerini sağlamaktadır. Müşteri, sistemi tüm özellikleri ile 2N İnovasyon ile birlikte inceleyebilir ve
varsa her türlü satış öncesi sorularını 2N İnovasyon’a bildirebilir.