FAS Bağımsız Denetim Programı

Türkiye'de, finansal piyasaların gelişimiyle birlikte bağımsız denetim olgusu 1987 yılından itibaren Türk finansal sisteminde de düzenleyici kurumların ilgi alanına girmiştir. Denetim standartlarının etkin
ve verimli kullanılması hem Türkiye'nin hem de uluslararası sermaye hareketlerinden daha çok yararlanmasına ve dolayısıyla ülke ekonomisinin finansman ihtiyacının daha kolay sağlanmasına faydalı olacaktır. İşletmelerimizin finansal tablolarının uluslararası Standartlara göre düzenlenmiş olması ve yine uluslararası standartlara göre doğruluğunun denetlenmiş olması, söz konusu sermaye hareketlerinin ülkemize daha kolay yönlenmesini sağlayabilecektir.

6102 sayılı TTK ile belli büyüklükteki şirketlere bağımsız denetim zorunluluğu getirilmiştir. 2011 yılında 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuştur. 2019 yılında bağımsız denetime sahip şirket sayısının 16.000'in üzerine çıkması beklenmektedir. Dolayısı ile bu şirketlerin denetimini yapacak bağımsız denetçilere hizmet verecek, standartlara ve mevzuata uygun, çoklu sayıda veri barındırmasına imkan tanıyan, web tabanlı lokasyon bağımsız çalışan, her yerden tablet, akıllı cep telefonu gibi mobil ortamlardan erişim olanağı bulunan kullanıcı dostu bir sektörel iş zekası yazılıma ihtiyaç bulunmaktadır.

FAS BAĞIMSIZ DENETİM programı Anadolu Üniversitesi Teknoparkında üniversite öğretim üyeleri, bağımsız denetçiler, bağımsız denetim şirketleriyle TÜBİTAK desteği ile geliştirilmiştir.

Programda denetim süreciyle ilgili farklı, yeni fikirler geliştirmek ve bunların uygulanması ile mevcut denetim süreçlerindeki zaman, maliyet ve hız sorunlarını çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermek amaçlanmıştır. Projenin rakip yurt dışı ve yurtiçi programlara göre avantaj ve üstünlükleri;

1. Finansal denetim kural motoru olması.

2. Sektörel iş zekası yazılımı ve dolayısı ile akıllı sistem olması.

3. Kuralların yakinen takip edilebilme ve web tabanlı çok hızlı update edilebilmesi özelliği

4. TMS/UFRS ve BOBİFRS ile Bağımsız denetim Standartlarını sürekli takip etme ve çok kısa sürede programa aktarma üstünlüğü

5. Bulut sistemde elektronik arşiv uygulaması

6. Projede daha önceleri manuel olarak yapılan ve yaklaşık 1 yıl süren denetim sürecinin büyük çoğunluğu elektronik ortama taşınacak, şirketlerin finansal bilgileri programa alınarak denetim sürecinde bu bilgiler tümüyle kullanılacak ve denetçi program tarafından yönlendirilerek deneti hızlı ve en az hata ile yapması sağlanması.

7. XBRL: eXtensible Business Reporting Language- Genişletilebilir İşletme Raporlama Dilinden veri alabilme (edefterden ve alma)

8. Tümüyle yenilikçi bir yaklaşım ile mümkün olan çoğu denetim süreci elektronik ortama taşınmıştır. Oluşturulacak denetim modülünde risk analizi için fiş Girişi, Fiş Listesi, Detay Mizan, Kebir Mizan sistem tarafından oluşturulacaktır. Bu bilgilerden hareketle; tümüyle bir yenilik olan Yapısal Risk analizi için Günlük Fiş Büyüklüğü Analizi, Fiş İnceleme Analizi, Karşılaştırılabilir Ana Hesap İnceleme/Analiz, Karşılaştırılabilir Detay Hesap İnceleme/Analiz Bilanço Kalemleri Büyüklük Analizleri yapılacaktır. Buradan da Yapısal Risk Tespitlerine ulaşılmaktadır.

9. Denetçinin önemli bir zamanını alan Önemlilik Belirleme, geliştirilen yazılım tarafından denetçiye sunulmaktadır.

10. Genel Denetim Stratejisi üzerinde çalışılarak denetimin yapılmasındaki aşamalar tespit edilerek, denetimin akışları düzenlenmiştir. Denetim stratejileri (300e yakın soru ile strateji aşamaları) oluşturulmuştur.

11. Denetimin en önemli aşamalarından maddi doğruluk testlerinde yaklaşık 1250 soru yeralmaktadır..

12. Denetim süreçlerindeki bütün işlemlere ait çalışma kağıtları sistem tarafından oluşturulmaktadır. Denetim kalitesine ait kalite kontrol süreci ve kalite kontrol görevlisinin işi de elektronik ortamda sunulmaktadır.

13. Türkiye Finansal raporlama Standartların uygun finansal tablo düzenlenip düzenlenmediği yine sistem yardımı ile kontrol edilmektedir.

14. Projede yapılan denetim sonucunda rapor yine sistem tarafından düzenlenecek ve bütün süreçlere ait bilgiler geliştirilen arşivde bulut ortamında depolanacaktır.